senyora desastre
Category
Digital

Senyora desastre

 
Imatge digital.

Interior llibre Llengua. Edebé (2011)

Llibre de text.