fusta drag i princesa
Category
Craft

Drac i princesa

 
Acrílic sobre fusta.

Encàrreg personal.

Lleure.