Penjador Lola   Penjador il.lustrat amb diferents materials i peixos-penjadors d’argila polimèrica. Encàrrec personal.     [button size='medium' style='' text='Torna a l aparador' icon='' icon_color='' link='http://www.viurenunconte.com/aparador' target='_self' color='#fff' hover_color='' border_color='' hover_border_color='' background_color='#ffa321' hover_background_color='' font_style='' font_weight='' text_align='center' margin='']  ...

P   Inicial Pau. Encàrrec personal.     [button size='medium' style='' text='Torna a l aparador' icon='' icon_color='' link='http://www.viurenunconte.com/aparador' target='_self' color='#fff' hover_color='' border_color='' hover_border_color='' background_color='#ffa321' hover_background_color='' font_style='' font_weight='' text_align='center' margin='']  ...